>ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ>Διαχείριση Παραπόνων>Φόρμα Επικοινωνίας Παραπόνου

  Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε όλα τα παρακάτω πεδία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη διαχείριση του αιτήματός σας:

  Αν ενεργείτε για λογαριασμό τρίτου, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε στην παρακάτω φόρμα τα στοιχεία του προσώπου που εκπροσωπείτε και επισυνάψετε:

  1. Σχετική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα ή μέσω gov.gr και

  2. Αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή του διαβατηρίου σας.

  Στοιχεία επικοινωνίας
  ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ


  Μπορείτε, αν επιθυμείτε, με την αποστολή του αιτήματός σας να επισυνάψετε και σχετικό συνοδευτικό υλικό.

  Με ποιο μέσο επιθυμείτε να σας προωθήσουμε την απάντησή μας στο αίτημά σας;


  Αγαπητέ Κύριε/Κυρία,
  Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) μέσω της ψηφιακής έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης από το www.gov.gr και της επισύναψής της επιλέγοντας την ένδειξη «Επισύναψη».

  Κατεβάστε την φόρμα σε .pdf μορφή

  Αγαπητή/ε κυρία/ε, Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη Υποβολή (Submit) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποστολή του αιτήματός σας. Cepal Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

  16 Ιουνίου, 4:03 μμ