>ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ>Διαχείριση Παραπόνων>Φόρμα Επικοινωνίας Παραπόνου

  Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε όλα τα παρακάτω πεδία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη διαχείριση του αιτήματός σας:

  Αν ενεργείτε για λογαριασμό τρίτου, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε στην παρακάτω φόρμα τα στοιχεία του προσώπου που εκπροσωπείτε και επισυνάψετε:

  1. Σχετική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα ή μέσω gov.gr και
  2. Αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή του διαβατηρίου σας.

  Στοιχεία επικοινωνίας


  Μπορείτε, αν επιθυμείτε, με την αποστολή του αιτήματός σας να επισυνάψετε και σχετικό συνοδευτικό υλικό.


  Με ποιο μέσο επιθυμείτε να σας προωθήσουμε την απάντησή μας στο αίτημά σας;


  Κατεβάστε την φόρμα σε .pdf μορφή