>ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ>Γνωρίστε την Εταιρεία μας

Portfolio Analytics & Product Strategies

Δομικοί άξονες λειτουργίας στην Εταιρεία μας είναι η καινoτομία

και η λήψη αποφάσεων βασισμένη στα δεδομένα. Η ομάδα μας στο Business Intelligence, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει προηγμένες μεθόδους στατιστικής ανάλυσης και μετατρέπει τα δεδομένα σε στρατηγικές προϊόντων και βιώσιμες λύσεις για τους οφειλέτες. Γίνετε μέρος της ομάδας του Business Intelligence της Cepal.

Frontline

Οι οφειλέτες προσδοκούν από εμάς βιώσιμες λύσεις προκειμένου να καθορίσουν τον οικονομικό τους προγραμματισμό. Μέσω της ομάδας Frontline επικοινωνούμε με τους οφειλέτες και πραγματοποιούμε δια ζώσης συναντήσεις μαζί τους όταν απαιτείται προκειμένου να σχεδιάσουμε και να καταλήξουμε στην πιο κατάλληλη επιλογή για τις ανάγκες τους. Αν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε  στην ομάδα που αναλαμβάνει την διαχείριση και επικοινωνία με ιδιώτες οφειλέτες ή επιχειρήσεις, θα βρείτε τις διαθέσιμες θέσεις στον σχετικό σύνδεσμο στο τέλος της σελίδας.

Support Functions

Στη Cepal πιστεύουμε στη δύναμη του Εμείς. Εξασφαλίζουμε την επίτευξη των στόχων μας και διατηρούμε την ηγετική μας θέση

μέσα από την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών μας, των συστη-

μάτων και των διαδικασιών μας. Χτίζουμε ροές εργασιών που εξασφαλίζουν την ποιότητα και την ακρίβεια των δεδομένων.

Οι ομάδες μας των Operations, Middle Office,  Credit & Judicial προσφέρουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία προκειμένου να δημιουργούμε τις βέλτιστες λύσεις. 

Real Estate

Από εκτιμήσεις ακινήτων μέχρι επενδυτική στρατηγική, η ομάδα του Real Estate βασίζεται στη βαθιά γνώση της αγοράς , στην ανάπτυξη εργαλείων και στην προηγμένη τεχνογνωσία αποτελώντας στρατηγικό πυλώνα του οργανισμού. Το Real Estate συνδυάζει την οικονομική, την νομική και την μηχανική γνώση και αναπτύσσει λύσεις που καλύπτουν τις εκτιμήσεις, την στρατηγική των χαρτοφυλακίων, το commercialization και το asset management.

Corporate Functions

Οι Κεντρικές μας Μονάδες προσφέρουν στρατηγική καθοδήγηση σε όλες τις λειτουργίες της Εταιρείας. Από το HR και το Νon Financial Risk μέχρι το Finance και το Legal, τα εξειδικευμένα στελέχη των corporate functions διασφαλίζουν με την εμπειρία και τεχνογνωσία τους την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας εφαρμόζοντας βέλτιστες και σύγχρονες πρακτικές.