>ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ>Ο σκοπός μας

Ειδικευόμαστε στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με στόχο την έγκαιρη εξεύρεση αμοιβαία επωφελών λύσεων για πελάτες και δανειολήπτες. Αξιοποιούμε επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές παρέχοντας ευέλικτες και καινοτόμες προτάσεις. Θέτουμε το δανειολήπτη στο επίκεντρο και μετά από προσεκτική αξιολόγηση της οικονομικής του κατάστασης σχεδιάζουμε την καλύτερη δυνατή λύση.