>Εταιρικά Νέα>Καθαρισμός παραλίας σε συνεργασία με τη We4All

Την 1η Απριλίου 2023, 40 εθελοντές, εργαζόμενοι, συγγενείς και φίλοι τους, συμμετείχαν στην εκδήλωση καθαρισμού της παραλίας στο ΠΙΚΠΑ Βούλας. Σε συνεργασία με την We4all, καθαρίσαμε την παραλία μπροστά από την εγκατάσταση, συγκεντρώνοντας συνολικά 15 σακούλες σκουπιδιών.

 

Στην Cepal Hellas, πιστεύουμε στην κοινωνική προσφορά και στην προστασία του περιβάλλοντος , κάνοντας πράξη τη δέσμευσή μας να είμαστε The Power of Good.