>Εταιρικά Νέα>Επιτυχής πρώτη δευτερογενής πώληση χαρτοφυλακίου δανείων

03/01/2022

Η Cepal με χαρά ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την πρώτη στην ελληνική αγορά δευτερογενή πώληση χαρτοφυλακίου δανείων σε τιτλοποίηση στο πλαίσιο του Ηρακλή.

 

Η συναλλαγή αυτή επιβεβαιώνει την πρωτοπόρο θέση της Cepal στην αγορά servicing καθώς και τη δυνατότητά της να διατηρεί την υπεραπόδοση που εμφανίζει στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων υπό το σχήμα του Ηρακλή προστατεύοντας τα συμφέροντα των κατόχων των χαρτοφυλακίων εξασφαλίζοντας παράλληλα και τη δίκαιη αντιμετώπιση των οφειλετών.

 

Παράλληλα, καλωσορίζει στην οικογένεια των επενδυτών/πελατών της την Brook Lane Capital κατόπιν υπογραφής συμφωνίας διαχείρισης από την πλευρά της Cepal του πωληθέντος χαρτοφυλακίου.