>Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένων

Με τη χρήση του παρόντος εντύπου, κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του που έχουν θεσπιστεί από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που επεξεργάζεται η Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις («Cepal Hellas») με έδρα στην Νέα Σμύρνη, επι της Λεωφόρου Συγγρού 209-211, Τ.Κ. 171 21.

 

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, η Cepal Hellas, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεσμεύεται να αξιολογήσει το αίτημά σας και να προχωρήσει στην ικανοποίησή του, εφόσον αυτό είναι δυνατό, εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου λαμβάνοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε για οποιαδήποτε εξέλιξη στην πορεία του αιτήματός σας.

 

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε προσεκτικά όλα τα παρακάτω πεδία έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη διαχείριση του αιτήματός σας:

  1. Προσωπικά στοιχεία φυσικού προσώπου που ασκεί το δικαίωμα
  Ασκούμενο δικαίωμα

  2. Είδος δικαιώματος που θέλετε να ασκήσετε


  3. Επιλογή του μέσου επικοινωνίας με το οποίο επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για την εξέλιξη του αιτήματός σας

  Αγαπητέ Κύριε/Κυρία,
  Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) μέσω της ψηφιακής έκδοσης υπέυθυνης δήλωσης από το www.gov.gr και της επισύναψής της επιλέγοντας την ένδειξη «Επισύναψη».

  Κατόπιν της συμπλήρωσης της παρούσας Φόρμας Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένων των Δεδομένων, και σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημα σας μέσω του website της CEPAL, παρακαλούμε να την αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@cepal.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Cepal Hellas (Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, Λεωφόρος Συγγρού 209-211, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 171 21) υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

  Αν το αίτημα δεν πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή είναι επαναλαμβανόμενο, η Cepal Hellas διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει εύλογο τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος της παροχής των πληροφοριών ή της εκτέλεσης της ζητούμενης ενέργειας.

  Για την παροχή πληροφοριών και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Cepal Hellas στο ακόλουθο email: dpo@cepal.gr.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Cepal Hellas μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας (https://cepal.gr/plaisio-leitourgias/prostasia-prosopikon-dedomenon/)

  Κατεβάστε την φόρμα σε .pdf μορφή

  Αγαπητή/ε κυρία/ε, Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη Υποβολή (Submit) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποστολή του αιτήματός σας. Cepal Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

  13 Ιουλίου, 5:12 πμ