>Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένων

Με τη χρήση του παρόντος εντύπου, κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του που έχουν θεσπιστεί από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που επεξεργάζεται η Cepal Hellas.

 

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, η Cepal Hellas, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, δεσμεύεται να αξιολογήσει το αίτημά σας και να προχωρήσει στην ικανοποίησή του, εφόσον αυτό είναι δυνατό, εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου.

 

Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε άμεσα για οποιαδήποτε εξέλιξη στην πορεία του αιτήματός σας.

 

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε προσεκτικά όλα τα παρακάτω πεδία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη διαχείριση του αιτήματός σας:

  1. Προσωπικά στοιχεία φυσικού προσώπου που ασκεί το δικαίωμα
  Ασκούμενο δικαίωμα

  2. Είδος δικαιώματος που θέλετε να ασκήσετε


  3. Επιλογή του μέσου επικοινωνίας με το οποίο επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για την εξέλιξη του αιτήματός σας

  Σας ενημερώνουμε ότι οι πληροφορίες προς ικανοποίηση του αιτήματός σας, παρέχονται από τη Cepal Hellas σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς χρέωση.

  Στην περίπτωση που επιθυμείτε την παραλαβή αντιγράφων σε έγχαρτη μορφή, είτε από τα γραφεία της εταιρίας μας είτε με φυσική αλληλογραφία θα υπάρχει σχετική επιβάρυνση, η οποία συνίσταται στο κόστος της παραγωγής αντιγράφων και αν συντρέχει περίπτωση και της αποστολής με φυσική αλληλογραφία αυτών.

  Κατεβάστε την φόρμα σε .pdf μορφή