>Εταιρικά Νέα>Υπογραφή Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. CEPAL Hellas

Η CEPAL Hellas και ο Σύλλογος Προσωπικού προχώρησαν στην υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) διετούς διάρκειας.

 

Η ΕΣΣΕ, είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα πρότυπα του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και τις αξίες της CEPAL Hellas και εστιάζει στη διαρκή βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας, τις ίσες ευκαιρίες και τα μέσα ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

 

Η πρώτη  Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) της CEPAL Hellas, προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

 

  • Παρέχεται σε όλο το προσωπικό της CEPAL Hellas επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού.
  • Εφαρμόζεται η χορήγηση επιδόματος αναπηρίας τέκνου.
  • Στο πλαίσιο της ευέλικτης μορφής εργασίας, θεσπίζονται δύο ζώνες ωραρίων: 08:00–16:00 ή 09:00-17:00.
  • Ρυθμίζεται το πλαίσιο της εργασίας εξ’ αποστάσεως και θεσπίζεται το δικαίωμα της αποσύνδεσης στο τέλος του ωραρίου εργασίας.
  • Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης έως και τριών (3) μηνιαίων μισθών, ως έκτακτη οικονομική διευκόλυνση για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
  • Παρέχονται διευκολύνσεις σε εργαζόμενους, γονείς ή συζύγους ΑΜΕΑ που αφορούν στο ωράριο και στον τόπο εργασίας τους.
  • Θεσπίζεται ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπισης της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 4808/2021.

Η  ΕΣΣΕ αποτελεί  δείγμα της έμπρακτης αναγνώρισης της συνεισφοράς των ανθρώπων της CEPAL Hellas στην ανάπτυξη της εταιρίας και ενισχύει τις βάσεις για αμοιβαία επωφελή συνέχιση της επιτυχημένης κοινής μας πορείας.