>Εταιρικά Νέα>Συμμετοχή CEO στο συνέδριο του Economist

O CEO της Cepal Hellas κ. Θ. Αθανασόπουλος συμμετείχε στο συνέδριο “Sustainable finance in uncertain times,” το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 26/9/2022 και διοργανώθηκε από τον Economist και το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Το συνέδριο φέτος ασχολήθηκε με τη σημασία των πυλώνων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.